This is a Purot.net wiki
  • View:

Google Drive

Perustiedot

Osoite https://drive.google.com/
Sovelluksen saatavuus     iPad, Android
   
Pedagoginen käytettävyys 4
Minkä tyyppiseen oppimiseen/opetukseen sopii parhaiten?

Yksilöllinen JA yhteisöllinen

Helppokäyttöisyys 5

 

Esittely

Pilvitallennuspalvelu, joka sisältää verkkopohjaiset toimisto-ohjelmat tekstidokumenttien, esitysten, taulukoiden ja piirrosten tekemiseen. Toimiva ratkaisu jaettujen kansioiden ja dokumenttien luomiseen ja työstämiseen ryhmissä.

Pedagogisen käytettävyyden osalta pistevähennys johtuu siitä, että Google Drive ei ole nimenomaisesti opetukseen tarkoitettu sovellus, minkä takia sen tehokas opetuskäyttö vaatii loppujen lopuksi opettajalta hyvää sovelluksen tuntemista ja keinojen tietämistä eri käyttötarkoituksiin.

Huom. iPad-sovellus mahdollistaa vain Google Driveen tallennettujen dokumenttien näyttämisen. Muokkaamista varten on ladattavat erilliset sovellukset Google Docs, Google Slides ja Google Sheets 

Opastus

Kuvakaappauksia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Google Drive -testikansio: https://drive.google.com/folderview?i...
hponka hponka   (10.11.2014 23:58)
  Reply