This is a Purot.net wiki
  • View:

Paper (53)

Perustiedot

Osoite https://www.fiftythree.com/paper
Sovelluksen saatavuus     iPad
   
Pedagoginen käytettävyys 3
Minkä tyyppiseen oppimiseen/opetukseen sopii parhaiten?

Yksilöllinen JA (hieman) yhteisöllinen

Helppokäyttöisyys 4

 

Esittely

Piirtosovellus omien muistiinpanojen, kuvien ja piirrosvihkosten tekoon.

Kuvakaappauksia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username