This is a Purot.net wiki
  • View:

Tellagami

Perustiedot

Osoite https://tellagami.com/
Sovelluksen saatavuus     iPad, Android
   
Pedagoginen käytettävyys 1-5
Minkä tyyppiseen oppimiseen/opetukseen sopii parhaiten?

Yksilöllinen
Yhteisöllinen
Yksilöllinen JA yhteisöllinen

Helppokäyttöisyys 1-5

 

Esittely

Animaatiosovellus, jossa luodaan omat animaatiohahmot, lisätään tausta ja hahmojen dialogit. Tuloksena on animoitu tarina.

Opastus

Kuvakaappauksia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username